Metro Paris

[The image as black&white on 500px]

Advertisements